Informacje o pit 38

Posted by on lut 8, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pit 38 dany jest dla obywateli, którzy prywatnie zajmują się obrotem papierami wartościowymi albo posiadają akcje w spółkach. Podpowiemy jak rozliczyć pit 38.

Inwestor, który w danym roku podatkowych osiągnął zysk z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (krótka sprzedaż), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wchodzących, a także akacjach w spółkach mających osobowość prawną, odpowiedzialny jest do oddania deklaracji pit 38. Jak wzór po rozliczeniu posłuży nam pit 38 wzór, który umożliwi szybkie oraz dobre uzupełnienie druku.

Część A i B

To najoczywistsze części druku, należy natomiast myśleć aby wypełnić w nich aktualne dane. Obowiązuje to zarówno adresu zamieszkania, o którego zmianie płatnicy często zapominają.

Część C

Większy problem może dać część C, w której podatnik zobowiązany jest do uzupełniania kwoty przychodów, pokładów ich otrzymania i dochodów albo strat. Można ją uzupełnić przepisując odpowiednie ilości z PIT-8C albo wypełnić samodzielnie, myśląc o udokumentowaniu zysków a wydatków na wypadek kontroli przez urząd skarbowy.

Część D

Następnym etapem, który należy przedsięwziąć uzupełniając pit 38 druk 2013 jest obliczenie zobowiązania fiskalnego w części D. Podstawą do opodatkowania jest zysk pomniejszony o możliwą stratę z lat poprzednich. Kwotę podatku obliczamy mnożąc podstawę jego obliczenia oraz stawkę podatku, która wynosi 19 proc. (w przypadku osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczpospolitej , stawki mogą być inne, płynące z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Tak określoną kwotę podatku pomniejszyć może kwota przeliczonego na złote podatku rozliczanego nie w kraju podlegająca odliczeniu (rozliczany za granicą podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych, a z realizacji praw z nich powstających i z odpłatnego zbycia akcji w spółkach posiadających osobowość prawną). Kwota podatku zaokrąglana jest do pełnych złotych (w dół albo w górę)

Część E

Jak podaje pit 38 wzór pierwsze informacje w części E uzupełniają osoby które osiągnęły dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskanych lub zbudowanych w latach 2007-2008 (poz. 36), a jeszcze osoby które osiągnęły dochód, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (np. od wygranych w konkursach i zakładach wzajemnych, z nieujawnionych źródeł, odsetek, dywidend), jeżeli ten zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika (poz. 37). W części E rozliczamy też podatek od uzyskanych za granicą dochodów m.in. z tytułu: udziału w funduszach kapitałowych, profitów od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych czy dywidend. Na koniec wyliczana jest kwota do zapłaty lub nadpłata. To tylko z poz. 43 i 44 PIT-38 ostatecznie zdajemy sobie sprawę, jaką kwotę zobowiązani jesteśmy odprowadzić do urzędu skarbowego lub jak wielką mamy nadpłatę.

Część F i G

Część F uwzględnia podatek, jaki jednostki fizyczne niemające stałego miejsce pobytu, uzyskujące przychody, o jakich mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane odkładać na rachunek urzędu skarbowego. Część G deklaracji PIT-38 wypełniają natomiast obywatele, uprawnieni z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, którzy zdobyli dochody z tytułu m.in. dywidend i udziału w funduszach kapitałowych, z jakich przyjęty został podatek przez płatnika, a jakich tożsamość nie została zainteresowanemu ujawniona.

Część H i I
Płatnicy, którzy planują dać 1% należnego podatku na cele organizacji pożytku publicznego, mogą to osiągnąć wypełniając część H formularza, wpisując numer KRS wybranej OPP.

Część J

Część J dostarcza wiedzy urzędowi skarbowemu, czy wraz z deklaracją podatnik składa załączniki.

Część K

Pit 38 druk 2013 kończy podpis oświadczenia i dostarczenie oświadczenia o zaznajomieniu się z materiałem dotyczącym przepisów Kodeksu karnego skarbowego o konsekwencjach za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Pit 38 instrukcja krok po kroku

Deklarację zrealizować można w kilka chwili. Obowiązuje to również pit 38 jak wypełnić wszystkie pola?

Najnaturalniejszym i najbardziej błyskawicznym sposobem przeprowadzenia pitu jest nadanie go za pomocą e-deklaracji. Złożenie pit 38 przez internet daje nam możliwość oszczędzić czas i fundusze, i wymaga tylko dostępu do Internetu i przygotowania danych zabezpieczających prawdziwość deklaracji. Tzw. identyfikator stanowi numer PESEL czy NIP, imię i nazwisko, data urodzenia i wielkość dochodu wykazana w ubiegłorocznej deklaracji.

Zobacz też! program pit

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>