Jak odliczyć stratę w pit 38?

Posted by on mar 19, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor dokonujący pomyślne transakcje na giełdzie nie uniknie podatku od osiągniętego z tej okazji zarobku, a także i złożenia w odpowiednim terminie deklaracji podatkowej pit38. Co warto wiedzieć, w trakcie wypełniania deklaracji trzeba zawrzeć również stratę.

Jeżeli łączna liczba kosztów pozyskania przychodów jest znaczniejsza od przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, możemy to nazwać stratą podatkową. Mamy obowiązek wykazać ją w pit 38 druk o tym numerze tyczy się bowiem podatków od zysków giełdowych. O tym, czy wypada to zrobić i o sytuacjach, w których ta kwestia może wydawać się niejasna, opowiada poniższy artykuł.

Deklaracja straty

Strata jest efektem poniesienia przez obywatela kwot podatkowych większych aniżeli uzyskany przez niego przychód. Istnieją dwa podstawowe czynniki, dla których warto się przemóc i wypełnić formularz tyczący się straty. Pierwszy, to ominięcie sankcji pochodzących z braku przedstawienia zdobytych dochodów (w tym przypadku straty). Gdy nie wypełnimy pit 38 objaśnienia przed skarbówką mamy zapewnione. Drugi czynnik to możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w następnych latach. Gdy w minionych latach, deklarowaliśmy stratę, mamy możliwość zmniejszyć stawkę płaconego podatku następnym razem. Dokonuje się tego poprzez obniżenie o jej wysokość zarobków, pozyskanych z jednego źródła, przez kolejnych pięć lat.

Odliczenie dotyczy tylko strat otrzymanych z tytułu odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • użyczonych papierów wartościowych (czyli krótka sprzedaż),
  • pochodnych instrumentów finansowych,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

Co istotne, maksymalna wysokość obniżki w jednym roku nie ma prawa przekraczać 50% wykazanej przedtem kwoty straty. Kwota w pozycji 28 („Straty z lat ubiegłych”) także nie może przekroczyć sumy dochodu w pozycji 26. tego samego formularza, co pit-38 broszura dokładnie wskazuje.

Strata z akcji upadłej spółki

Upadłość spółki i cofnięcie jej akcji z obrotu to jeszcze nie jest podstawa zeznania straty w liczbie kwoty, jaką inwestor przekazał na kupno jej udziałów. Tego rodzaju wydatek kwalifikujemy jako koszt pozyskania dochodu, po tym, gdy nastąpi odpłatne ich zbycie. Trafny dla zasady pit 38 przykład to sprzedaż takich akcji za najmniejszą sumę, np. 1 grosz. Nie nadaje się do tego jednak darowizna, albowiem jedynie sprzedaż zezwala koszta na jej zakup zaliczyć jako koszt podatkowy.

Oddalenie akcji zamkniętej spółki z obrotu nie oznacza ostatecznie, że nie ma możliwości już wykonywać obrotu odpowiadającymi jej papierami wartościowymi. Można to robić w drodze umów cywilnoprawnych. Jeśli akcje w dalszym ciągu widnieją umieszczone na rachunku maklerskim, przerzucenie praw własności ma miejsce w momencie dokonania należytego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

 

Odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym

 

Często występującą sytuacją jest ta, kiedy w łącznym roku podatkowym inwestor zyskuje zarobek, który musi opodatkować z racji samodzielnego inwestowania na giełdzie, a w tym samym czasie ponosi stratę w związku z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Wiele osób zastanawia się wtedy, czy tego typu stratę da się odliczyć w pit 38 druk 2012 tudzież w innych latach.

Urząd skarbowy interpretuje prawo w taki sposób, że inwestorzy nie mogą sumować inwestycji giełdowych z dochodami zdobytymi w udziale funduszu inwestycyjnego. 

Powyższa interpretacja bywa dla niektórych zaskakująca. Wszak dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych na giełdzie lub z udziału w funduszach pochodzą z identycznego źródła, a dodatkowo, opodatkowane są wedle 19% stawki podatku. Różnica pochodzi stąd, że odmienne są reguły opodatkowania. Jeśli dochód został osiągnięty ze sprzedaży akcji, opodatkowujemy go według ogólnych zasad, rozliczając formularz PIT-38. W sytuacji przychodów z funduszu, płatnikiem zostaje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, natomiast podatek jest odciągany ryczałtem.

Ze względu na metodę poboru podatku, nie ma także możliwości zmniejszenia dochodu z funduszy o straty z reszty funduszy kapitałowych.

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>