Jak prawidłowo uzupełnić Pit 38?

Posted by on kwi 10, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, użyczonych papierów wartościowych, czy też udziałów w spółkach ze statusem osobowości prawnej zobowiązany jest do złożenia rozliczenia pit 38 objaśnienia, jak uzupełnić ją zamieszczamy poniżej.

Pomocny PIT-8C

Uproszczeniem dla podatnika wypełniającego druk pit 38 może być uzyskana od maklerskiego biura deklaracja pit 8C. Biuro maklerskie jest zobowiązane do dostarczenia ów dokument do końca lutego. Musimy jednak pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego wypełnienia pit 38 druk deklaracji i odciągnięcie należnej kwoty podatku.

Jak wypełniać druki pit 38

Pit 38 formularz złożony jest z dwunastu części skatalogowanych od litery A do L, lecz ostatnią wypełnia tylko urząd skarbowy. W pozycji 1. (na górze pierwszej strony) trzeba umieścić numer PESEL, chyba że działa obowiązek posiadania numeru NIP.

Część A i B

Uzupełnienie aktualnych danych osobowych.

Część C

Część, w której podatnik zobowiązany jest do okazania sumy przychodów, kosztów uzyskania oraz dochodów lub strat. Gdy podatnik potwierdza kwoty przedstawione w otrzymanym PIT-8C to w pierwszym wierszu druk pit 38 części C przepisze te wielkości. Jeśli zaś zdecyduje się uzupełnić własnoręcznie przychody lub koszty, musi mieć na uwadze, że musi potrafić wszystko udokumentować w razie kontroli zeznania przez urząd skarbowy.

Część D

Kolejno trzeba przejść do obliczenia zobowiązania podatkowego, mianowicie do części D. Podstawą opodatkowania jest dochód umniejszony o potencjalną stratę z z ubiegłych lat. Kwota ta jest zaokrąglana do pełnych złotych. Kwotę podatku obliczamy mnożąc podstawę jego obliczenia i stawkę podatku, wynoszącą 19%. Tak obliczoną kwotę podatku pomniejszyć może jeszcze kwota przeliczonego na złote podatku spłaconego za granicą uprawniona do odliczenia. Kwota podatku należnego tak samo jest zaokrąglana do pełnych złotych (w górę lub w dół).

Część E

Początkowe wiersze części E deklaracji PIT-38 są uzupełniane przez osoby, które osiągnęły dochód z odpłatnego ruchu nieruchomości a także praw majątkowych nabytych albo postawionych w latach 2007-2008, oraz osoby, które zyskały dochód, o którym wzmiankowano w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, gdy ten zryczałtowany podatek nie jest pobrany przez płatnika.

Dodatkowo, w części E oblicza się podatek od uzyskanych za granicą dochodów na przykład z okazji: dyskonta od papierów wartościowych czy diwident, odsetek od pożyczek, udziału w funduszach kapitałowych, a niniejszą kwotę pomniejszamy o przeliczoną na złotówki kwotę podatku zapłaconego z tej okazji za granicą.

Pod koniec obliczana jest kwota do spłacenia tudzież nadpłata. To właśnie z poz. 43 i 44 PIT-38 wiadomo na pewno, jaką kwotę podatnik ma obowiązek odprowadzić do urzędu skarbowego lub jak wysoką ma nadpłatę. Musimy pamiętać, że kwotę przedstawioną w poz. 43 należy wpłacić w okresie określonym dla złożenia formularza za rok podatkowy.

Część F i G

Część F jest o tematyce podatku, który pojedyncze osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP, tworzące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT, bez pośrednictwa płatnika, są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego ostatecznie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu poprzednim. Część G druku PIT-38 uzupełniają natomiast podatnicy, uprawnieni z papierów wartościowych wpisanych na rachunkach zbiorczych,  którzy pozyskali przychody z okazji m.in. dywidend i udziału w funduszach kapitałowych, od których został pobrany podatek przez płatnika, a których pochodzenie wobec płatnika nie było jawne.

Część H i I

Podatnicy, którzy pragną przekazać 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, zrobią to wypełniając część H deklaracji, wprowadzając numer KRS wybranej OPP. 

Część J

Część J oznajmia urzędowi skarbowemu, czy wraz z deklaracją podatnik składa załączniki PIT/ZG (wiadomości o wysokości zysków z zagranicy) oraz ujawnia sumę takowych załączników. Załącznik dodaje się odrębnie dla każdego państwa, w którym zdobyto dochód.

Część K

Pod koniec w części K podatnik ma obowiązek podpisania zeznania i złożenia oświadczenia o wiedzy w sprawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za przedstawienie danych mijających się z rzeczywistością.

W razie wątpliwości przy uzupełnianiu pit 38 objaśnienia można odnaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie podatkowe musi być dostarczone do dnia 30 kwietnia roku 2014. Druki pit 38 składamy osobiście w urzędzie skarbowym albo przesyłamy w formie elektronicznej przez Internet.

Sprawdź!  pit-38

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>