Obliczanie podatku – stawki podatkowe, skala

Posted by on mar 7, 2014 in Artykuły | 0 comments

Zapłata podatku to konieczność z jaką spotykamy się na każdym kroku. Jak wygląda podatek 2013? Jakie różnice reprezentuje podatek pośredni od bezpośredniego? Udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Stawki podatkowe

Stawka podatku to stwierdzony kwotowo lub procentowo wskaźnik za pomocą którego możemy obliczyć ilość należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Tak samo jak w roku ubiegłym stawki podatkowe 2012 posegregować można na kilka grup.

W ramach podatku od towarów oraz usług, inaczej VAT, wyróżnić wolno stawki: podstawową (23%), obniżone (8%, 7%, 5%, 4% oraz 0%) oraz tak zwaną stawkę zwolnioną (umowny termin obejmujący towary oraz usługi ustawowo zwolnione od podatku VAT).

Stawki podatkowe 2012 stanowiące o wysokości podatku dochodowego wolno rozdzielić na trzy grupy. Osoby prawne oraz te osoby fizyczne, które wybrały liniową metodę rozliczania podatku dochodowego otoczone są 19% stawką tego podatku. Osoby fizyczne, rozliczające wpływy na zasadach uniwersalnych według skali podatkowej otoczone są stawkami 18% oraz 32% podatku dochodowego (wysokość opłaty zależy od wysokości podstawy opodatkowania). Istnieje jeszcze trzecia grupa, podatek dochodowy od przychodów nieujawnionych. Jest wówczas sankcyjna stawka podatku wykorzystywana w przypadku zatajenia wpływów oraz wynosi 75%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych może stanowić 2% w przypadku udzielenia pożyczki oraz sprzedaży rzeczy, 1% kiedy sprzedajemy prawa majątkowe lub 0,5% gdy podniesiony zostaje kapitał spółki.

Skala podatkowa 2012

Skala podatkowa to model, na podstawie jakiego kwalifikuje się wysokość podatku, który od przychodu (nabytego w samym roku podatkowym) zapłaci podatnik. Przedziały w mierze podatkowej, tzw. progi podatkowe 2012 określają, jaką stawką podatku opodatkowane są przychody podatnika. Stawka podatku zamienia się po przekroczeniu progu fiskalnego, zmiana nie obowiązuje jednakże całego dochodu podatnika, a wyłącznie nadwyżki powyżej przekroczonego progu.

Wyliczając podatki 2012 progi podatkowe wynoszą:

  • Kiedy podstawa obliczenia podatku sięga do 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
  • Kiedy podstawa obliczenia podatku wynosi powyżej 85 528 zł podatek wynosi 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Podatek progresywny szacuje się według zasady – zysk podatnika do wysokości pierwszego progu fiskalnego opodatkowany jest podstawową stawką podatku z podpunktu skala podatkowa 2012, po uwzględnieniu tak zwanej kwoty wolnej od podatku, nadwyżka zysku ponad pierwszym progiem podatkowym opodatkowana jest według drugiej stawki powstającej ze skali podatkowej.

Jak najszybciej obliczyć podatek za 2012

Mimo iż wykonanie deklaracji podatkowej nie jest proste, wolno sobie wiele uprościć ten mechanizm. Należy z udostępnionych w Internecie programów do rozliczania pit wyszukać taki, jaki będzie posiadał: możliwość dostarczenia dowolnej deklaracji pit wraz ze wszystkimi załącznikami, całą bazę urzędów skarbowych, gmin i powiatów z całej Polski, funkcję dokonywania automatycznych obliczeń (na zasadzie poprawnie wypełnionych rubryk druku) oraz aktualne informacje, takie jak np. stawki podatkowe 2012. Dużo oferowanych programów wolno nabyć za darmo. Oprócz możliwości szybkiego zrealizowania deklaracji dodatkowo zachęcają one do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Użytku Publicznego (w roku 2011 liczba osób, które podały w ten sposób swój 1% podatku dochodowego przekroczyła 10 milionów, co dało łączną sumę 400,2 mln złotych).

W kontakcie do roku 2013 w prawie podatkowym poprawiłoby się niewiele. Zarówno skala podatkowa 2012 jak oraz progi podatkowe 2012 stały bez zmian. Obywatele, tak jak wcześniej mogą wykorzystać z ulg oraz odliczeń, wśród nich: ulga na dzieci, ulga za Internet (podatnik może odpisać od dochodu do 760 zł), ulga od darowizny (podstawowa ulga tego rodzaju daje prawo do odpisania od dochodu nakładów na szlachetne cele do 6 procent rocznego przychodu, jako darowiznę fiskus traktuje jeszcze krew), ulga na cele rehabilitacyjne (przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne), ulga odsetkowa.

Sprawdź! program pit

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>