Odliczenia od podatku i stawki podatkowe

Posted by on mar 5, 2014 in Artykuły | 0 comments

Dostarczenie oświadczenia fiskalnego to trudny obowiązek, jaki nawiedza z roku na rok dziesiątki milionów Polaków. Które są rodzaje podatków, jakie prowadzą nimi stawki podatkowe 2013 oraz jak dokonać odliczenia od podatku 2013? Zapraszamy do lektury!

Rodzaje podatkow

Wśród podatków można wyróżnić pomiędzy innymi:

 • Bezpośrednie oraz pośrednie – źródłem podziału stanowi stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku, podatkami bezpośrednimi obłożone są przychody i majątek podatnika (przychodowy, dochodowy, majątkowy), podatki pośrednie natomiast stanowią składnik cen towarów oraz usług (VAT, akcyza)
 • Z powodu na podmiot podatku (mianem tym ujmuje się osobę odpowiedzialną do uiszczenia daniny także tego, kto ją bierze na własną rzecz). Ze względu na tę kolejną grupę wyodrębnić wolno: centralne (podatek od artykułów oraz usług, akcyzowy, z gier oraz ryczałt), lokalne (od nieruchomości, od spadków oraz darowizn, z środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych), wspólne (zasilające po części kasę Skarbu Państwa, oraz po części samorządy terytorialne – od osób fizycznych oraz prawnych)
 • Ze względu na przedmiot podatku: przychodowe, dochodowe (od osób fizycznych i od prawnych), obrotowe (np. VAT, akcyza), majątkowe (od nieruchomości, spadków oraz darowizn, z środków transportowych).

Stawki podatkowe 2013

Stawką podatku jest przekazywany procentowo czy kwotowo wskaźnik służący obliczeniu należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Stawki podatkowe 2013 podzielić można na:

 • W ramach podatku od produktów oraz usług: podstawowa 23%, obniżone 8%, 7%, 5%, 4% oraz 0%, stawka zwolniona (umowny okres obejmujący grupę towarów oraz usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT)
 • W ramach grupy podatek dochodowy stawki układają się następująco: osoby prawne oraz fizyczne, które zdecydowały się na liniową metodę rozliczenia podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku, osoby fizyczne rozliczające swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej objęte są stawkami 18% czy 32% podatku dochodowego, podatek dochodowy od zysków nieujawnionych (sankcyjna stawka podatku podawana w wypadku zatajenia przychodów) – 75%
 • W ramach podatku od czynności cywilnoprawnych: udzielenie pożyczki 2%, kapitału zmiana umowy spółki 0,5%, sprzedaż nieruchomości oraz rzeczy ruchomych 2%, sprzedaż praw majątkowych 1%.

Odliczenia od podatku 2013

Odliczenie od podatku daje płatnikowi prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w wielu sytuacjach. Odliczenia do podatku 2013 wolno przygotować w ramach:

 • Ulgi na dzieci – podług prawa ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko (do 18 roku życia albo w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia), w stosunku do którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską albo sprawował funkcje prawnego opiekuna albo również rodziny zastępczej, limit ulgi planowany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez jakie podatnik wychowywał dziecko (za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi)
 • Ulgi na Internet – odliczyć wolno wydatki oszacowane z tytułu wykorzystania sieci Internet, nie ma potrzeby dokumentowania dokonania zapłaty za pomocą faktury VAT, wystarczy dowód, z którego wynika, iż podatnik taki wydatek poniósł (np. rachunek)
 • Ulgi od darowizny – podstawowa ulga za darowizny zapewnia uprawnienie do ściągnięcia od zysku nakładów na odpowiednie cele do 6% rocznego zysku (konieczny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nazwa oraz adres instytucji)
 • Ulgi za krew – honorowi dawcy mają przywilej czekać na ulgę równorzędną z podatnikami ze czystym sercem - dar krwi traktowany jest za zwykłą darowiznę oraz podlega limitowi 6%
 • Ulgi na cele rehabilitacyjne - przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom z którymi mieszkają osoby niepełnosprawne na utrzymaniu, m.in.: ulga na zakup leków, ulga na wydatki na rehabilitację (pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy zabiegi rehabilitacyjne)
 • Ulgi odsetkowej – w ramach tzw. praw nabytych część osób, jakie przed końcem 2006 roku wzięły kredyt jeszcze może korzystać ulgę na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Poznałeś już sposób na obliczanie podatku dochodowego, masz już świadomość, jakie są rodzaje podatkow i stawki podatkowe 2013. Masz świadomość na jakie odliczenie od podatku 2013 możesz oczekiwać, teraz możesz śmiało wziąć się do spełnienia oświadczenia fiskalnego.

Sprawdź! sii.org.pl

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>