Odliczenie i podatki od umowy zlecenia

Posted by on mar 9, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pracodawca zatrudniający ludzi na bazie umowy zlecenia albo umowy o dzieło nie uniknie konieczności poboru zryczałtowanego podatku dochodowego albo zaliczki na podatek. Jakie podatki od umowy zlecenia jesteśmy zobowiązani zapłacić? Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego? Na jakie odliczenia podatkowe 2012 można liczyć? 

Podatki od umowy zlecenia

Płatnik zawierający umowę zlecenia albo umowę o dzieło z osobą nie posiadającą statusu jego pracownika, musi nabyć zaliczkę albo ryczałt od należności z tytułu tej umowy. Jeśli kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent zysku. Podatek ten podejmuje się od przychodu bez odciągnięcia kosztów jego nabycia. Obywatel (przedsiębiorca) zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego zgodnego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika albo siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie ma siedziby. Podatek ten należy oddać do 20. dnia miesiąca będącego po miesiącu, w jakim został przyjęty. Ponadto, w okresie do końca stycznia roku będącego po roku podatkowym, płatnik zobowiązany jest ponadto do przedstawienia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Obywatel nie wykazuje kwot wynikających z umów spełniających ww. warunki ani w PIT-11 ani w PIT-4R.

Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego

Liczenie podatku dochodowego nie jest lekkie, natomiast starczy trochę koncentracji, a nie powinno być z nim kłopotu. W współzależności od tego, jak wielki przychód zarobiliśmy w określonym roku, wysokosc podatku dochodowego może się różnić.

 

Podstawą obliczeń jest profit uszczuplony o koszty jego pozyskania, składki na ubezpieczenie społeczne oraz prawdopodobne ulgi.

Skala podatkowa:

• 0 - 85 528 zł – podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

• Powyżej 85 528 – podatek wynosi 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

 

Najszybciej obliczyć podatek singla. Jeśli zysk zawiera się w początkowej skali podatkowej (lub 85 528zł), to najpierw zysk mnożymy razy 18%, a potem odejmujemy kwotę wolną od podatku 556,02. Od liczby podatku odejmujemy też składki zdrowotne, ulgi oraz 1% wydany na rzecz Organizacji Użytku Publicznego.

Zwrot podatku na konto

 

Obywatele po złożeniu zeznania skarbowego z niecierpliwością czekają na możliwość, w jakiej dostaną zwrot podatku. Żeby upewnić się, która będzie to kwota, wolno skorzystać ze specjalistycznego narzędzia, zwanego kalkulator zwrotu podatku. Zwrot podatku kalkulator obliczy dokładnie w kilka minut. Żeby skorzystać z tego rozwiązania wystarczy w wyszukiwarce Internetu wpisać kalkulator zwrotu podatku oraz przejść w jeden z osiągniętych wyników.

Odliczenia podatkowe 2012

Obywatele mogą wykorzystać z ulg, jakie pomniejszą płacony podatek. Jako odliczenia podatkowe 2012 potraktować wolno:

• składki na ubezpieczenia społeczne: zapłacone w roku skarbowym prosto na nasze ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika również osób z nim współpracujących, potrącone w roku skarbowym poprzez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;
• wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych;
• wydatki ponoszone poprzez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości niewchodzącej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
• darowizny przekazane na cele (nie więcej jednakże niż 6% wpływu);
• faktycznie wzięte w roku podatkowym wydatki na wypłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego płatnikowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych.

Jeśli natomiast płatnik podpisuje umowę z osobą niebędącą jego pracownikiem, jakiego miesięczna suma należności określona w umowie przekracza 200zł albo ze swoim pracownikiem, nawet w sytuacji, jeśli kwota należności przekracza 200 zł, potrzebne jest uzyskanie zaliczki na podatek dochodowy (ryczałt nie posiada wykorzystania). Także i w tym wypadku kwoty pobranych zaliczek należy przenieść na rachunek urzędu skarbowego w momencie do 20. dnia miesiąca będącego po miesiącu, w jakim otrzymano zaliczki. Po skończeniu roku podatkowego płatnik wykazuje te kwoty w zeznaniach PIT-4R oraz PIT-11.

Sprawdź! pit-38

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>