Pit 37 – jak poprawnie wypełnić?

Posted by on mar 14, 2014 in Artykuły | 0 comments

Rozliczanie pit 37 jest nie lada wyzwaniem. Deklaracja ta odnosi się do zarobków uzyskanych i rozliczanych przez płatników. Pity 37 uzupełniają pracownicy, zleceniobiorcy i inni, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Pity 37 to formularz dla tych, którzy…

 

Rozliczanie pit 37 odnosi się do tych, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika otrzymali korzyści pieniężne ze źródeł w granicach prawnych Polski, zazwyczaj z tytułu:

  • wynagrodzeń i dodatkowych dochodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent socjalnych, rent strukturalnych),
  • świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków z tej racji,
  • pieniędzy z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz pozostałych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych ze społecznego ubezpieczenia,
  • należności stypendialnych,
  • zysków i strat z osobiście prowadzonej działalności (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • dochodów z praw autorskich lub innych praw majątkowych,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • przychodów za pracę przyznanych aresztowanym tymczasowo oraz odbywającym karę więzienną,
  • należności z umowy aktywizacyjnej,

  jak również podatników, którzy:

   

  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej opodatkowanych podług skali podatkowej,
  • nie mają obowiązku doliczania do całościowych dochodów małoletnich dzieci,
  • nie zniżają przychodów o straty finansowe z lat ubiegłych.

 

Pit 37 instrukcja krok po kroku

 

Krok 1

– wybór sposobu opodatkowania, podanie danych osobowych

 

Krok 2

– wpisanie zysków podatnika

Przychody umieszcza się według danych z formularza pit 11, sporządzonego przez pracodawcę. Informacje z pit 11 to: przychód, koszty uzyskania przychodu, zaliczka pobrana przez płatnika, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wynik w programach do rozliczanie pit 37 obliczany jest automatycznie.

 

Krok 3

– odliczenie internetu w pit37

Udostępniana przez Ministerstwo Finansów instrukcja mówi, że podatnik upoważniony jest do wykorzystania możliwości odliczenia opłat za Internet w roku minionym (liczy się data zapłaty rachunku).

 

Krok 4

– ulga na dziecko

Ustawa zaplanowała też ulgę z racji wychowywania dzieci, wypełniając pit 37 podatek zostanie pomniejszony po podaniu imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz daty urodzin dziecka (lub każdego z dzieci).

 

Krok 5

– obliczenie zobowiązania podatkowego

Podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania i odliczenia od dochodu. W pit 37 podatek należny to iloczyn podatkowej stawki i podstawy opodatkowania zmniejszony o wydatki na ubezpieczenia zdrowotne i resztę odliczeń. W programach do uzupełniania pit37 zostanie on automatycznie obliczony.

 

Krok 6

– przekaż 1% podatku

1 procent podatku może być przekazywany Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Na tym kończy się wzor pit 37. Przed zamknięciem deklaracji podatnik ma obowiązek jeszcze zweryfikować prawdziwość wprowadzonych danych, w tym na pierwszym miejscu kwotę dochodu, kwotę należną do zapłaty w urzędzie skarbowym oraz kwotę podatku naliczonego. Jeśli w ubiegłym roku osoba wypełniająca pit 37 pracowała w niezmienionym miejscu i otrzymała zbliżony dochód, może sprawdzić, czy kwoty się zgadzają.

Gdy podatnik sądzi, że podatek uzyskany jest za wysoki, warto ponownie sprawdzić dane wniesione z tych zawartych w pit 11. Może się zdarzyć przy kwocie przychodu dodano o jedno zero za dużo lub pominięto w uzupełnianiu jakąś rubrykę. W ostateczności można także sprawdzić, czy w trakcie wypełnienia dostarczonej deklaracji nie popełnił błędu pracodawca. Warto także jeszcze raz sprawdzić, czy obywatel nie ma uprawnienia do innych ulg i odliczeń.

Rozliczanie pit 37 finalizuje się dostarczeniem formularza do skarbówki. Można tego dokonać osobiście albo za pomocą Internetu, przekazując tak zwaną e-deklarację. Bez względu na sposób przekazania formularza pit 37 warto wydrukować potwierdzenie. Zabezpieczony dokument trzeba trzymać przez 5 lat. Przez taki czas fiskus ma prawo zażądać jego wyjawienia w momencie kontroli.

Zobacz też! program pit 38

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>