Rozliczamy Pit 11 przez Internet

Posted by on kwi 12, 2014 in Artykuły | 0 comments

Firma, organizacja czy instytucja zatrudniająca pracowników, przez cały czas trwania stosunku pracy opłaca za nich stawki na podatek dochodowy. Pod koniec roku płatnik jest zobligowany wystawić każdemu z pracowników PIT-11 (pit 11 pobierz). To deklaracja poświęcona dochodom uzyskanym w tej instytucji i jest potrzebna podatnikowi do wypełnienia własnego druku podatkowego. W PIT-11 musimy także uwzględnić dochody zwolnione z podatku. Nie pokazuje się za to dochodów, od jakich był odprowadzany podatek ryczałtowy.

Jak rozliczyć pit 11 przez Internet

Pracodawcy mają też opcję przesłania pracownikom informacji o dochodach w Internecie, akceptując je skutecznym podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów przedstawia na swojej stronie następującą informację tyczącą się także e-pit 11 :

Statystyki wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet. Drogą elektroniczną mogą być składane między innymi informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności. To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim bezkosztowa forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej.”

Warto więc skorzystać z naszego programu, za pomocą którego można prosto i szybko wypełnić dane i przesłać do urzędu skarbowego. Istnieje zarazem formularz pit 11 do pobrania – można go zachować na komputerze. Jedynym warunkiem składania dokumentów w tej postacji jest konieczność jednorazowego doniesienia, do urzędu skarbowego dotyczącego płatnika, druku UPL-1 w postaci papierowej (uprawnienie do podpisywania druku składanego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej używając podpisu elektronicznego weryfikowanego obowiązującym, kwalifikowanym certyfikatem).

Składki ubezpieczeniowe

Płatnik w PIT-11 wykazuje również raty na ubezpieczenie społeczne ujęte w roku podatkowym przez niego z funduszy podatnika (ubezpieczenie chorobowe, emerytalne, rentowe, z powodu bycia członkiem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innego rodzaju spółdzielni trudniącej się produkcją rolną). Prócz tego, określa sumę składki pobranej podczas roku podatkowego, zgodnie z przepisami na temat świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez środki publiczne. Płatnik nie okazuje w PIT-11 kwot, których podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku. Okazuje natomiast kwotę raty na ubezpieczenie zdrowotne, o jaką podatek jest zmniejszony.

Co jeśli jedna osoba miała kilka umów?

Często jest tak, że pracownicy są zaangażowani zarazem na umowę o pracę jak i umowę o dzieło czy zlecenie. Rodzi się wtedy pytanie, jaką metodą rozliczać te wypadki. Nic trudnego. Należy sporządzić dla takiej osoby jeden pit i podać w nim wszelkie dochody, od jakich firma powinna naliczyć zaliczkę na podatek oraz które podpadają pod rozliczenie w osobistym zeznaniu rocznym.

Kto ma obowiązek wystawienia PIT-11?

Jak wspominaliśmy na wstępie, przymus okazania owego formularza spoczywa przede wszystkim na zakładach pracy odciągających zaliczki na podatek dochodowy od podatników, którzy przychody nabywają ze stosunku służbowego czy stosunku pracy. Do zbioru podmiotów, które okazują PIT-11 włącza się również podmioty, wypłacające należności różnego typu.

Przykłady:

  • zakłady karne i areszty śledcze – według wypłat za pracę przynależącą czasowo aresztowanym i skazanym,
  • zakłady pracy, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne – od wystawianych przez nie stypendiów,
  • osoby prawne/jednostki organizacyjne wypłacające emerytury i renty z zagranicy – od wystawianych przez nie emerytur i rent,
  • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów tej spółdzielni,
  • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i integracyjnej premii motywacyjnej, przypisywanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wychodzących z zasad przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawienie pracownikowi deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem niemal każdego pracodawcy. Rozwiewamy wątpliwości, upominamy kiedy jest termin składania pit 11 i sugerujemy jak uniknąć pomyłek. 

Sprawdź też!  program pit

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>