Rozliczenie z Pit 36

Posted by on lut 17, 2014 in Artykuły | 0 comments

Podatnicy, którzy trudnią się prowadzeniem działalności gospodarczej pewnie snują domysły jak rozliczyc pit 36 bez zużycia ogromnej liczby czasu. Wbrew pozorom jest zatem proste i nie możesprawiać nam trudności. Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych części druku PIT-36.

Formularz PIT-36 wybieramy, gdy jako jednostki fizyczne prowadzimy działalność gospodarczą (pozarolniczą), opodatkowaną na uniwersalnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Dotyczy to więcej osób, jakie:

a) uzyskały przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub podobnych umów, opodatkowane na uniwersalnych zasadach,

b) od jakich byli zobowiązani bez pomocy płatnika opłacać zaliczki na podatek,

c) uzyskały przychody ze źródeł zagranicznych czy pozostałych, opodatkowanych na uniwersalnych zasadach, od jakich ani płatnik, ani podatnik w przeciągu roku fiskalnego nie musiał odprowadzać zaliczek.

Dla pit 36 objaśnienia posiadające uszczegółowione dane znajdują się w broszurze na stronie Ministerstwa Finansów.

Składając zeznanie pamiętajmy o podaniu bieżącego identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP bądź PESEL. Numer PESEL podają osoby, jakie nie prowadziły działalności gospodarczej, nie były podatnikami od towarów i usług, nie były płatnikami. Jeśli którykolwiek z warunków nie jest przeprowadzony, należy użyć numeru NIP.

Części A i B  

Rozliczenie pit 36 zaczynamy od podania miejsca i celu sporządzania zeznania. Na początek podajemy nazwę urzędu skarbowego, jaki jest nam przydzielony ze względu na adres zamieszkania, lub jeśli mieszkamy poza krajem – do urzędu odpowiedniego dla osób zagranicznych. Część B polega na wprowadzeniu danych personalnych, co nie powinno zrobić większych problemów.

Części C i D

zaczynamy od podania miejsca i celu sporządzania zeznania. Na wstępie podajemy nazwę urzędu skarbowego, jaki jaki nam przydzielono ze względu na adres zamieszkania, lub jeśli mieszkamy poza krajem – do urzędu odpowiedniego dla osób zagranicznych. Część B polega na uzyskaniu danych personalnych, co nie powinno zrobić większych problemów.

Do uzupełnienia tych grup konieczne będą dokumenty przygotowane poprzez płatników jak:PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R. Pomocny będzie pit 36 wzor  powszechnie dostępny w Internecie lub gotowe zeznanie znajomego. Jeśli natomiast dokładnie przeanalizujemy każdą część, damy radę i bez pomocy. Przykładowo, w wierszu pierwszym wypełniamy kwoty dochodów oraz kosztów uzyskania zysków ze stosunku pracy lub z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wiersz drugi wypełniają emeryci, podając wielkość swoich emerytur, rent lub świadczeń przedemerytalnych. W zależności od tego, z którego sposobu źródła zarobiliśmy pieniądze, ten wiersz części D musimy spełnić. Często to program pit 36 pomaga w obliczeniach oraz przenosi nas automatycznie przez mechanizm wypełnienia deklaracji.

Części E i F

Część E to stanowisko do odliczenia strat, dochodu zwolnionego z opodatkowania lub opłat na ubezpieczenie społeczne. Należy myśleć, że odliczenie straty przysługuje tylko od dochodu z ostatniego samego źródła, które przyniosło stratę. W przypadku opłat na ubezpieczenie społeczne kwotę wydatków z tytułu opłat na ubezpieczenia społeczne określa się na podstawie dokumentów określających ich poniesienie. Część F jest z kolei przeznaczona dla podatników, korzystających z ulg oraz odliczeń od dochodu oraz zwolnień. W pit 36 przykład to odliczenie od dochodu wydatków mieszkaniowych.

Części G i H

Pierwsza z nich zainteresować powinna jednostki, które utraciły prawo do ulg i zwolnień, co za tym stoi mogą posiadać kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę. Jak podaje Ministerstwo Finansów: „Jeżeli poniesiona przez podatnika w roku podatkowym strata ze źródła przychodów, z którym związana była ulga lub zwolnienie jest mniejsza niż kwota utraconej ulgi lub zwolnienia, podatnik w pierwszej kolejności dokonuje zmniejszenia tej straty, natomiast o pozostałą część kwoty utraconej ulgi lub zwolnienia zwiększa podstawę opodatkowania”. 

Część H to pole na oszacowanie podatku, co większa część programów zrobi za nas. Skala podatkowa podzieliła się wg podstawy wyliczenia podatku na większą bądź mniejszą od ok. 85,5 tys. złotych. Stanowi to jednak wartość ruchomą, mogąca wymieniać się w poszczególnych latach.

Pamiętajmy, iż moment składania deklaracji do Urzędu Skarbowego jest z góry ustalony a wszyscy jesteśmy zobowiązani je dołączyć. Naszą powinnością jestdoinformować się, dlaczego istnieją indywidulane druki do wypełnienia  w Urzędzie. Dzięki temu zaniechamy popełnienia ewentualnego błędu i zaoszczędzimy cenne chwile. Poznajmy się zatem z pitem 36. 

Zobacz też! sii.org.pl

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>