Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku 2014

Posted by on lut 19, 2014 in Artykuły | 0 comments

Naszym obowiązkiem jest płacenie podatków. Dojrzali podatnicy pomijając wiek, status społeczny oraz wykonywany zawód odpowiedzialny jest do regulowania zobowiązań względem urzędu skarbowego. Gorycz złożenia zeznania skarbowego osłodzić mogą w zasadniczym stopniu odpisy od podatku. Co możemy odliczyć od podatku

Ulga internetowa 2013

Odliczenie internetu od podatku to od lat ułatwnienie z jakiego korzysta wielu podatników. Dochód pokazany w zeznaniu podatkowym prawdopodobnie może być pomniejszony o wydatki wzięte na Internet, wielkość ta nie może jednakże przekroczyć 760 zł.

to możliwość zaoszczędzenia pieniędzy dla podatników wymóg dokumentowania zobowiązań za pomocą faktury VAT, obecnie do skorzystania z ulgi wystarczy dostarczyć dokument, z którego wynika, że płatnik taki wydatek poniósł. to od lat ulepszenie z którego korzysta wielu podatników dowodem odliczenia za Internet 2013 to od lat ułatwnienie z którego korzysta wielu podatników dla przykładu imienny rachunek czy przelew bankowy określonych sum na czerpanie z dostępu do sieci. Dowód, jaki zapewni, że odliczenie internetu od podatku jest potrzebne, powinien wynosić dane podatnika, dane dostawcy Internetu, wariant usługi oraz wielkość stawki za nią. Informacje te są niezbędne głównie w wypadku rachunków zbiorowych, kiedy poza częścią przeznaczoną na czerpanie z sieci są też w nim zawarte dodatkowe usługi np. czerpanie z telefonu. Podatnik posiadający rachunek zbiorowy powinien zwrócić uwagę, czy część nakładów na Internet jest wyodrębniona spośród różnych opłat, gdyż jest to potrzebne do wykorzystania z ulgi.

Korzystając z ulgi wolno też odliczyć nakłady na Internet stacjonarny, jak również mobilny, do którego obywatel posiada kontakt za pomocą telefonu komórkowego. W ramach ulgi internetowej możliwe istnieje również odliczenie nakładów wziętych w kawiarence internetowej.

Ulga internetowa 2013 przewidziana jest dla płatników, którzy wybrali jako formę opodatkowania skalę podatkową albo ryczał od zysków ewidencjonowanych. Umożliwia ona odpowiednio zmniejszyć zysk czy tez przychód o kwoty nakładów poniesionych na korzystanie z sieci komputerowej do 760 zł rocznie. Odliczenie za internet w 2013  roku po raz ostatni przeprowadza się na tradycyjnych zasadach. Począwszy od wyliczenia za 2013 rok uprawnienie pozwalające na odliczenie internetu z podatku będzie przysługiwało jedynie w dwóch przyszłych latach podatkowych. Oznacza to, że wszystkim zakresie będą mogli z niej skorzystać tylko obywatele, którzy nigdy wcześniej z tej ulgi nie korzystali, przy czym limit nakładów wyniesie jeszcze 760 zł rocznie. Podatnik, który w zeznaniu za 2012 rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet, będzie miał prawo do odliczenia takich wydatków jeszcze tylko w zeznaniu za 2013 rok.

 

Dodatkowe ulgi - co możemy odliczyć od podatku

 

Ulga podatkowa w 2013 poza ulgą za internet obejmuje także:

  • Ulga na dziecko

    i za miniony oraz kolejny rok na dowolne dziecko podatnik jest w stanie odciągnąć od podatku określoną ilość. Według urzędu skarbowego ulga jest na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego obywatel: sprawował kontrolę rodzicielską, spełniał funkcję prawnego opiekuna (o ile dziecko z nim było) albo pełnił funkcję rodziny zastępczej. Obowiązuje to jeszcze osób mających opiekę zastępczą albo opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków). Ulga przysługuje na wszystkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, ale jedynie jeśli zarobki małoletniego nie przekraczają 3089 zł, także na dzieci bez względu na wiek, jakie otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Limit ulgi określany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez jakie podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi.

  • Ulga od darowizny

    zapewnia przywilej do odpisania od przychodu na dobre cele do 6% rocznego przychodu. Aby osiągnąć ulgę, podatnik musi mieć poświadczenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W niniejszym wypadku zaświadczenie nie wystarczy. W zeznaniu podatkowym, oprócz kwoty, należy podać nazwę oraz adres obdarowanej instytucji. W przypadku przekazania darów rzeczowych, jedzenia, ubrań itp. jesteśmy zobligowani posiadać dokument, z którego wynika wartość rynkowa darowizny (paragon albo faktura, potwierdzające wartość darowizny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej otrzymaniu. Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a ponadto osoby zakładającej działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu wyrobów tytoniowych. 6-procentowy zakres nie działa w wypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Czyli pieniądze przeznaczone na prowadzone przez kościół hospicjum, noclegownie czy stołówkę wolno odpisywać od przychodów w pewnym wymiarze. Nawet 100 proc. przychodu. W niniejszym przypadku należy postarać się o dokument pokwitowania odbioru i, w czasie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przekazaniu jej na ostatnią działalność. Niezbędny będzie także dokument potwierdzający uczynienie darowizny.

Odliczenia PIT 2013 mogą znacznie obniżyć nasz podatek. Wobec tego pamiętaj o odliczeniach podatkowych i zobacz, jakie są ulgi podatkowe w 2014 roku.

Zobacz też! program pit 38

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>