Uzupełnianie Pit 36

Posted by on lut 4, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pit36 to zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Informacja dotyczy tylko przychodów opodatkowanych według stopy podatkowej (wynoszącej obecnie 18% i 32%), a zrealizować ją powinny osoby, które:

 • miały pozarolniczą działalność gospodarczą na uniwersalnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej,
 • uzyskały przychody: z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (albo pozostałych umów o podobnym charakterze) ) opodatkowane na ogólnych zasadach, ze źródeł krajowych (od których zobowiązane były indywidualnie opłacać zaliczki na podatek), ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (dotyczy to pracy u płatnika spoza terytorium kraju), z różnych źródeł (opodatkowanych na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej, z których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku fiskalnego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek).

 Formularz krok po kroku

 Niepotrzebnie rwiemy sobie włosy z głowy i zastanawiamy się jak wypełnić pit 36, a to bardzo proste. Żeby rozpocząć wypełnianie formularza potrzebny jest formularz pit 36, uzyskany z dostępnych w Internecie plików PDF. Szybko  odnajdziemy druk pit 36 także w dostępnych programach do wypełniania druków przez Internet. Podatnik może wybrać jedną z trzech możliwości zastosowania rozliczenia: indywidualne, wspólnie z zyskami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a obowiązuje to również Polaków, którzy mieszkają w innym kraju niż Polska (na terenie Unii Europejskiej albo Szwajcarii). Decyzję o sposobie rozliczenia należy zaznaczyć w pozycjach 6,7,8.

Formularz pit 36 rozpoczynamy wypełniać od wprowadzenia identyfikatora skarbowego (NIP lub PESEL), roku za który się rozliczamy oraz opcji sposobu rozliczenia. W części B uzupełniamy kolejne dane identyfikujące, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania o datę urodzenia, a w części 3 informacje dodatkowe (m.in. informacja o korzystaniu z tzw. kredytu podatkowego).

 Część D zatytułowana jest dochody/straty ze źródeł przychodów. W tym miejscu należy rozpocząć wyliczenia, które w dalszych częściach poinformują czy należałoby podatek dopłacić, czy możemy liczyć na zwrot. Jako źródła przychodów druk pit 36 daje obraz:

 • O należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego rozdzielone przez urząd pracy,
 • O emerytury, renty również inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy ,
 • O pozarolniczą działalność gospodarcza,
 • O działy specjalne produkcji rolnej,
 • O działalność wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
 • O najem lub dzierżawę,
 • O prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT,
 • O inne źródła.

Część E i F – wprowadzamy w nich potrącenia od dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczne (oraz możemy odliczyć również straty z lat ubiegłych). Jeżeli korzystamy z ulg i odliczeń od przychodu musimy wypełnić załączniki PIT/O i PIT/D oraz na ich podstawie wypełniamy pozycje w obecnej części pit 36.

W części G formularz pit 36 zawiera propozycję, w jakiej należy wykazać kwoty zwiększające podstawy opodatkowania lub niwelujące stratę jeżeli straciliśmy prawo do wcześniejszych pomniejszeń.

Część H jest miejscem na określenie podatku.

W części I również J dokonujemy odliczenia od podatku oraz obliczenia zobowiązania fiskalnego.

Część K da obraz czy należy zapłacić podatek, czy możemy pozyskać zwrot pieniędzy.

PIT-36L - podatek liniowy tak, ale tylko wtedy gdy złożyłeś oświadczenie

Pit 36l obowiązuje ale tych płatników, jacy mieli pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej dodatkowo w ustalonym czasie przedłożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze złożenia w formie liniowej.

Rozliczenie za pomocą pit 36l nie obejmuje:

• złożenia deklaracji z partnerem,

• rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko

• rozliczenia się łącznie z własnych przychodów (opodatkowanych podług skali podatkowej, które rozlicza się pit36 lub pit37).

W pit 36l płatnik może rozliczyć wyłącznie składki na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną, składkę na IKZE i przeznaczyć 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Pit 36 może jest bardziej skomplikowany od pitu 37, ale kiedy poświęci się temu dostatecznie dużo uwagi każdy podatnik jest w miarę możliwości sobie dać rade z jego samodzielnym dopełnieniem.

Zobacz też! sii.org.pl

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>