Wszystko o rozliczaniu z Pit 36

Posted by on lut 2, 2014 in Artykuły | 0 comments

Obywatele prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą przed końcem kwietnia muszą podjąć wyzwanie z pit 36 formularz ma wiele (bo aż 17) części, nie powinien jednak sprawić rozliczającym się większych problemów. Prezentujemy ulgi podatkowe 2012 i wyjaśniamy, do kiedy pit 11. W kolejnej części ułatwimy obliczenie podatku oraz podpowiemy co zrobić, żeby pit roczny nie sprawiał trudności.

Kto wypełnia pit 36?

Deklarację pit 36 tworzą osoby, które w bieżącym roku pozyskały wszystkie zyski opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Uwzględniając w tym osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na neutralnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (również takich, które czerpią z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a rozporządzenia o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jeśli dokonują rozliczeń w poszczególnym z pięciu kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f uchwały) oraz oddziały wyspecjalizowane produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych podstawach przy użyciu skali podatkowej. Pit 36 muszą też złożyć ci podatnicy, którzy zyskali zyski:

 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na ogólnych warunkach,
 • ze źródeł krajowych, od jakich odpowiedzialni byli samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł dochodów umieszczonych za granicą bez poparcia polskich podatników (inaczej mówiąc byli zatrudnieni u płatnika spoza Polski),
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie posiadał celu odprowadzania zaliczek

Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

Ulg, jakie przystoi odliczyć z podatku w przypadku deklaracji pit 36 jest mnóstwo. Obliczenie podatku obejmuje ulgi podatkowe 2012:

 • ulga internetowa – podatnik pozwala umniejszyć własny zysk o wydatki poniesione w ciągu roku na sieć, jednakże maksymalnie kwota nie przekracza 760 zł; nie ma teraz obowiązku dokumentowania wydatków fakturą VAT, w ramach ulgi można także odliczać koszty na sieć, z jakiego obywatel korzysta przez komórkę,
 • ulga prorodzinna - przypada na dowolne małoletnie dziecko, w stosunku do jakiego obywatel, w roku fiskalnym: wykonywał kontrolę rodzicielską; spełniał powinność opiekuna prawnego, gdyby dziecko z nim mieszkało; miał opiekę poprzez sprawowanie roli rodziny zastępczej na podstawie rozstrzygnięcia sądu czy umowy ustalonej ze starostą,
 • ulga mieszkaniowa- jest stworzona dla podatników, jacy ze środków uzyskanych ze sprzedaży posiadłości zdobyli obiekt mieszkalny czy lokal mieszkalny, teren pod koncepcję budynku mieszkalnego; przedsięwzięli się przebudowy czy remontu własnego budynku mieszkalnego czy rodzinnego domu mieszkalnego,
 • ulga rehabilitacyjna – za wydatki które odlicza się w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakłada się koszty wzięte na realizację i urządzenie mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do spraw pochodzących z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do spraw pochodzących z niepełnosprawności, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do spraw pochodzących z niepełnosprawności, z elementem sprzętu gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do spraw pochodzących z niepełnosprawności, stawkę za przebywanie na turnusie rehabilitacyjnym, opłatę za przebywanie na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za przebywanie w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz opłatę za zabiegi rehabilitacyjne,
 • odliczenia powiązane z przekazywaniem podarunków.

  Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

  Ulg, które przystoi potrącić z podatku w przypadku deklaracji pit 36 istnieje sporo. Obliczenie podatku obejmuje ulgi podatkowe 2012:

  • ulga internetowa – podatnik pozwala umniejszyć własny profit o potrącenia poniesione w ciągu roku na Internet, jednak maksymalnie może to być 760 zł; nie ma już obowiązku uzasadniania nakładów fakturą VAT, w ramach ulgi wolno także wydzielać wydatki na Internet, z którego podatnik wykorzystuje przez komórkę,
  • ulga prorodzinna - przypada na dowolne małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik, w roku podatkowym: pełnił kontrolę rodzicielską; pełnił powinność opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim mieszkało; pełnił kontrolę poprzez sprawowanie roli rodziny tymczasowej na podstawie rozstrzygnięcia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
  • ulga mieszkaniowa- jest stworzona dla płatników, jacy z metod uzyskanych ze sprzedaży posiadłości nabyli obiekt mieszkalny lub lokal mieszkalny, użytek pod budowę budynku mieszkalnego; podjęli się przebudowy lub remontu własnego domu mieszkalnego lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • ulga rehabilitacyjna – za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej przyjmuje się koszty poniesione na adaptację oraz umeblowanie mieszkań i budynków mieszkalnych odpowiednio do potrzeb pochodzących z niepełnosprawności, przygotowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb pochodzących z niepełnosprawności, zakup oraz pielęgnację własnego sprzętu, urządzeń i urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, odpowiednio do potrzeb pochodzących z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw oraz środków (pomocy) szkoleniowych, odpowiednio do potrzeb pochodzących z niepełnosprawności, stawkę za przebywanie na turnusie rehabilitacyjnym, opłatę za przebywanie na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za przebywanie w zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz opłatę za zabiegi rehabilitacyjne,
  • odtrącenia powiązane z przekazywaniem darowizn. 

  Ostatnie pytanie – do kiedy pit 11

  Świadomość do kiedy pit 11 ma trafić do pracownika, umożliwi przygotowanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia pit 36. Okres na przekazanie pracownikom i fiskusowi formularza pit 11, zawierającego m.in. wiedzę o zrobionych w 2012 r. dochodach, upłynie z końcem lutego. Pracodawca nie musi czynić tego sam – najpóźniej 28 lutego dokument można wysłać pocztą. Za niewywiązanie się z tego celu biznesen może być ukarany grzywną.

  Kto wypełnia pit 36?

  Formularz pit 36 tworzą osoby, które w bieżącym roku pozyskały wszelkie dochody opodatkowane w formie skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Dotyczy to osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na neutralnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (biorąc pod uwagę również takich, które czerpią z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub jeśli dokonują rozliczeń w poszczególnym z pięciu następnych lat podatkowych po wykorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy) oraz partie wyjątkowe produkcji rolnej opodatkowane na formalnych regułach przy użyciu miary podatkowej. Pit 36 powinni też dostarczyć ci podatnicy, którzy otrzymali przychody:

  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o takim samym charakterze, opodatkowanych na ogólnych warunkach,
  • ze źródeł krajowych, od których zobowiązani byli indywidualnie wpłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł profitów położonych za granicą bez poparcia polskich płatników (innymi słowy zarabiali u zwierzchnika spoza {terytorium kraju|Polski|granicy),
  • z innych źródeł, opodatkowanych {na ogólnych zasadach|na ogólnych regułach} przy {zastosowaniu|przyłożeniu} skali podatkowej, od których ani płatnik, ani {podatnik|płacący podatki} w ciągu roku {podatkowego|fiskalnego} nie {miał|posiadał} {obowiązku|celu} odprowadzania zaliczek

Obliczenie podatku jest proste, starczy kilka rad a pit roczny nie będzie stanowił dla podatnika najmniejszego problemu. Po pierwsze dzięki dostępnym programom do zrealizowania deklaracji pit, złożenie oświadczenia stało się formalnością. Wszystek z nich pomoże użytkownikowi przez proces krok po kroku, dokonując niezbędnych obliczeń. Część z nich ma wprowadzone bazy urzędów skarbowych, powiatów i gmin z całej Polski hamując konieczność uzyskania dodatkowych wiadomości. Podatnikowi pozostaje sprawdzenie, czy na jakimś okresie do wiadomości nie wkradł się błąd i podjęcie decyzji, czy najmniejszej trudności osobiście czy przez Internet.

Sprawdź! sii.org.pl

PIT 2014 formularze pit ulga na dzieci pit 37 PIT przez Internet Program do pit Formularz pit 36 odliczenia podatkowe PIT 36 Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>